Välkommen till Arvika Fastighet AB

fastighetsskötare

Aktuellt

  • Beskrivande text

    Avdelningen Park-och tomtmark högsta betyg igen!  

    Idag har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat rapporten Kritik på Teknik. Sammanfattning... Läs hela artikeln 2016-11-24
  • Beskrivande text

    Posten 1(Dahlinshuset)

    Arbetet startar nu på allvar med att projektera en ny byggnad. Entreprenör har upphandlats i konkurr... Läs hela artikeln 2016-11-04
Hitta den nya bostad
Felanmälan
Förenkla ditt boende
Spara energi och miljö
Skydda dig från brand