VIKTIGT MEDDELANDE: Vi utför endast akuta serviceärenden under pandemin

Ny lekplats, p-platser med mera i Kv Dragspelet

Bild lekplats Dragspelet

Under v 20-23 kommer ett arbete med utemiljön i kv Dragspelet att pågå.

Den stora grusplanen kommer utrustas med ny belysning och motorvärmare under vecka 20. Hyvel kommer och justerar för asfalt under vecka 20 och asfaltering av ytan kommer preliminärt att ske vecka 22.

Dessa p-platser kommer att finnas för uthyrning till viss del, samt personalparkering för förskolorna Dragspelet och Fågelsångeni området.

Den stora lekplatsen i anslutning till parkeringen kommer att rivas och ersättas av en ny med start under vecka 22-23.

Vi hoppas den kommer bli till glädje i området.

Sidan uppdaterad 2020-09-29