Så här snöröjer vi utanför din fastighet

Exempelbild

Nu har vintern kommit, det kan innebära både snö och halka. Din hyresvärd Arvika Fastighets AB ansvarar för snöröjning och sandning på gångbanorna utanför din fastighet. Vid mycket snö eller halka behöver vi prioritera och därför kommer vårdboenden och skolor i första hand, därefter gångstråk och sist körytorna.

Gå, cykla och kör försiktigt i vinter!


Sidan uppdaterad 2018-12-17