Snöröjning och sandning utanför din fastighet

snöröjning med plogbil

Våren är inte här än, det är fortfarande både snö och halka. Arvika Fastighets AB ansvarar för snöröjning och sandning på gångbanorna utanför din fastighet.

Om det blir mycket snö eller halka behöver vi prioritera och då kommer vårdboenden och skolor i första hand, därefter gångstråk och sist körytorna. På privat hyrda parkeringsplatser är det du själv som hyresgäst som ansvarar för att sköta och hålla rent från snö och halka.

Gå, cykla och kör försiktigt!

Sidan uppdaterad 2023-03-14