Viktig information till våra hyresgäster.

Exempelbild

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög, och uppmanar till att minimera kontakter med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

Arvika Fastighets AB har den 26 mars beslutat att:

Minimera antalen besökande till Arvika Fastighets AB:s kontor och kundtjänst.

Har ni symtom så som halsont, feber, snuva och hosta får ni inte vistas i våra lokaler.

Vi hänvisar till att ni kontaktar oss via e-post eller telefon, istället för att besöka oss om ni har frågor gällande boendet.

Vi vill uppmana alla våra hyresgäster att inte anmäla icke-akuta fel till felanmälan.

Dessa regler gäller tillsvidare, vi kommer att gå ut med ny information om läget ändras. Åtgärderna och tiderna kan komma att ändras snabbt, vi informerar om ändringar på vår hemsida. www.arvikafastighetsab.se

Tfn: 0570-816 90, vxl: 0570-816 00

E-post: arvika.fastighetsab@arvika.se

Ni hittar frågor och svar, rekommendationer och information ang. Corona på arvika.se/coronalänk till annan webbplats eller så kan ni ringa kommunens informationslinje på tfn: 0570-818 39.

Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården – och vi behöver din hjälp i detta

Med vänliga hälsningar Arvika Fastighets AB

Mer information/More information Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats


Sidan uppdaterad 2020-03-27