Bostadshyrorna i Arvika Fastighets AB 2018-2019

Bildbeskrivning

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2018-04-01-2019-03-31. Den generella hyreshöjningen är 0,55 % vilket motsvarar en hyreshöjning med 28 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet på 65 kvadratmeter.

En heltäckande översyn av hyressättningen inom bolagets lägenheter pågår sedan 2015, då Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen gemensamt beslutade att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Syftet är att hyran bättre ska spegla hur hyresgäster värderar sitt boende, t ex egenskaper som bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard.

Varje lägenhet får en målhyra baserat på de olika egenskaperna. Du som hyresgäst ska uppleva att skillnaden i målhyra mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis. I årets förhandling har viss justering av modellen gjorts för att ännu bättre spegla hyreskollektivets värderingar.

Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra har stegvis skett 1 april 2016 och 1 april 2017 och justeringarna fortsätter nu 1 april 2018, vilket innebär att hyresändringarna för enskilda lägenheter kan variera i spannet från oförändrad hyra (0 %) till maximalt 5 %.