Bostadshyrorna i Arvika Fastighets AB 2021-2022

hyror 2019 2020


Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2021-04-01- till 2022-03-31. Den generella hyreshöjningen är 1,3 % vilket motsvarar en hyreshöjning med ca 69 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet på 64 kvadratmeter.

En heltäckande översyn av hyressättningen inom bolagets lägenheter pågår sedan 2015, då Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen gemensamt beslutade att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Syftet är att hyran bättre ska spegla hur hyresgäster värderar sitt boende, exempelvis egenskaper som bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard. Varje lägenhet får en målhyra baserad på de olika egenskaperna. Hyresgästerna ska uppleva att skillnaden i målhyra mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis.

Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra har stegvis gjorts från 2016. Nu återstår ett mindre antal lägenheter som ännu inte nått målhyra, vilket innebär att hyresändringarna för enskilda lägenheter kan variera i spannet från oförändrad hyra (0 %) till maximalt 5 %.

Kontaktpersoner:

Förvaltare, Kenneth Ollenberg tfn: 0570-814 96

Ekonomichef, Sven-Inge Eriksson tfn: 0570-826 11