Fastighetsjour

bild bostadsområde och servicebil

Vid akuta ärenden och störningar utanför ordinarie kontorstid kan du ringa ett telefonnummer - oavsett om det är dag, kväll eller helg (du kanske har blivit utlåst, fått en vattenläcka eller annat av akut karaktär). Tfn:0570-818 88

Dagtid når du vår ordinarie personal, medan kvälls- och nattetid, samt helger är det vår fastighetsjour som tar emot ditt samtal.