Vår affärsidé

Vår affärsidé:

Arvika Fastighets AB ska genom affärsmässiga principer och långsiktigt hållbart miljöarbete erbjuda hyresgäster attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och effektiva lokaler, samt förvalta och utveckla kommunalt ägda fastigheter, anläggningar och parkmark.