Besöksparkering

bild bostadsområde

Besöksparkering

Om du får besök och de behöver en parkeringsplats, kan dina gäster parkera på någon av de besöksparkeringar som finns i anslutning till ditt bostadsområde och den tid som är angiven där. Arvika Fastighets AB utfärda ett tillfälligt parkeringstillstånd för maximalt 3 dygn.

Registreringsnummer på den besökande bilen behövs. Tillståndet finns att hämta hos oss i Bobutiken på Hamngatan 5.

Du som hyresgäst kan inte använda parkeringsplatser avsedda för besökande.