Besöksparkering

bild bostadsområde

Besöksparkering

Om du får besök och de behöver en parkeringsplats, kan dina gäster parkera på någon av de besöksparkeringar som finns i anslutning till ditt bostadsområde och den tid som är angiven där. Arvika Fastighets AB utfärda ett tillfälligt parkeringstillstånd för maximalt tre dygn.

Registreringsnummer på den besökande bilen behövs. Tillståndet finns att hämta hos oss i Bobutiken på Hamngatan 5.

Du som hyresgäst kan inte använda parkeringsplatser avsedda för besökande.