Hyresavtal

bild skriver kontrakt

Du eller ni som står skrivna på hyresavtalet kan endera signera ditt avtal via mobilt bank-ID eller komma in till oss i Bobutiken, Hamngatan 5, för att underteckna och hämta din del av avtalet. 

Vid signering av avtalet ska du kunna visa upp legitimation. Används ombud ska både ombudets och hyrestagarens legitimation kunna visas upp.  

I vissa fall begär vi borgensmän, där en speciell borgensförbindelse tecknas. Borgensförbindelsen ska ha kommit Arvika Fastighets AB tillhanda innan hyresavtalet kan undertecknas.