VIKTIGT MEDDELANDE: Vi utför endast akuta serviceärenden under pandemin

Hyresavtal

bild skriver kontrakt

Den eller de som står skrivna på hyresavtalet ska personligen komma in till oss i kundtjänst(Stadshuset) för att underteckna, samt hämta sin del av avtalet. Vid signering av avtalet ska du kunna visa upp legitimation. Används ombud både ombudets och hyrestagarens legitimation kunna uppvisas.

I vissa fall begär vi borgensmän, där en speciell borgensförbindelse tecknas. I dessa fall ska borgensförbindelsen ha kommit Arvika Fastighets AB tillhanda innan hyresavtalet kan undertecknas.