Hyresavtal

bild skriver kontrakt

Den eller de som står skrivna på hyresavtalet ska personligen komma in till oss i kundtjänst(Stadshuset) för att underteckna, samt hämta sin del av avtalet. Vid signering av avtalet ska du kunna visa upp legitimation. Används ombud både ombudets och hyrestagarens legitimation kunna uppvisas. Du kan också använda dig av E-signering av avtal. 

I vissa fall begär vi borgensmän, där en speciell borgensförbindelse tecknas. I dessa fall ska borgensförbindelsen ha kommit Arvika Fastighets AB tillhanda innan hyresavtalet kan undertecknas.