Hyresavtal

bild skriver kontrakt

Du eller ni som står skrivna på hyresavtalet ska personligen komma in till oss i kundtjänst(Stadshuset) för att underteckna och hämta sin del av avtalet. Vid signering av avtalet ska du kunna visa upp legitimation. Används ombud ska både ombudets och hyrestagarens legitimation kunna uppvisas. Du kan också använda dig av E-signering av avtal. 

I vissa fall begär vi borgensmän, där en speciell borgensförbindelse tecknas. I dessa fall ska borgensförbindelsen ha kommit Arvika Fastighets AB tillhanda innan hyresavtalet kan undertecknas.