VIKTIGT MEDDELANDE: Vi utför endast akuta serviceärenden under pandemin

Vanliga frågor och svar(FAQ)

bild med text vanliga frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.

 • Du som hyresgäst ansvarar själv för persiennerna i din bostad. Efter inflytt i din lägenhet har du 8 dagar på dig att anmäla fel och brister i bostaden. Anser du att persiennerna är i dåligt skick inom den tiden, kan vi komma och plocka ner dem åt dig. Vill du däremot ha dem kvar, ansvarar du själv för underhållet på dem.
 • Nej. Arvika Fastighets AB tillåter inget eget bygge på altaner, uteplatser etc. Om hyresgäst har ett önskemål om veranda ska förfrågan skickas till AFAB. Om det beviljas färdigställs verandan av AFAB. Hyresgästen kommer att debiteras en månadskostnad som förhandlats med Hyresgästföreningen, f n 400:-/mån.
 • Vissa störningar är oundvikliga i flerbostadshus. Det bästa är alltid att försöka prata med grannen för att finna en lösning. Är detta inte möjligt, kontakta då vårt kontor. Besök oss eller ring på 0570-816 90. Sker störning under icke kontorstid så ringer ni 0570-818 88 så kommer vårt bevakningsföretag vid behov ut till er och hjälper er att reda ut problemet. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. Du är naturligtvis skyddad med sekretess, vi uppger aldrig uppgiftslämnaren.
 • Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Vid dödsfall och flytt till äldreboende är det en hel kalendermånad. Ex. Om du säger upp ditt avtal den 14 maj slutar det att gälla 31 augusti. Hyran ska betalas som vanligt hela uppsägningstiden.
 • Ja, bl.a. om du ska jobba eller studera tillfälligt på annan ort. Ansökan skickas till Arvika Fastighets AB, Bostads-förmedling.
 • Arvika Fastighets AB har ingen egen kravverksamhet utan köper den tjänsten av Intrum Justitia. Detta innebär att om du inte betalar hyran i tid skickas skulden till Visma inkasso och du får ett inkassokrav från dem. På denna finns då även omkostnadspålägg och ränta. Hyran och dessa kostnader ska då betalas till Intrum Justitia. Betalas inte skulden inom de dagar som finns angivet på kravet skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för handläggning.
 • Förfallodagen är sista vardagen före varje kalendermånads början! Observera att hyran betalas månaden innan, förskottsbetalning.
 • Ja, det finns i de flesta lägenheter. Operatörerna är Com Hem och Telia. I vissa lägenheter kan det behövas en adapter för Telia. Den kan hämtas kostnadsfritt hos Arvika Fastighet AB reception.
 • Ja, det finns ett grundutbud av kanaler via Com Hem i de flesta lägenheter.
 • Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har alltid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar.
 • Ja, men det ska utföras fackmannamässigt annars riskerar du bli betalningsskyldig vid avflytt. Arvika Fastighets AB ska alltid kontaktas innan du påbörjar något arbete.
 • Ja, det kan du få om du uppfyller en av de kriterier vi har i vår förturspolicy, se under rubriken ”Förtur till lägenhet”.
 • Nycklar kvitteras ut i reception hos Arvika Fastighets AB, Stadshuset, Ö Esplanaden 5. Du ska då ha betalt första hyran (visa kvitto) och hyreskontraktet vara undertecknat och inlämnat. Infaller den 1:a i månaden (inflyttningsdagen) på en lördag, söndag eller helgdag hämtas nycklarna nästkommande vardag efter kl 13.00
 • Jag har problem med att logga in på mina sidor
  Om du har problem, kontakta kundtjänst, tfn: 0570-816 90 eller Carina Jegerhammar, tfn: 0570-814 89(tel tid 10-12 månd- fred)mejl: carina.jegerhammar@arvika.se
 • Varför försvann mina köpoäng?        
  Svar: För att behålla köpoäng krävs att man är inloggad minst en gång per år annars inaktiveras man och mister sina poäng.Man inaktiveras och mister poängen även när man tilldelats en lägenhet, byter lägenhet eller flyttar. Vill du fortsätta stå med i vår bostadskö, loggar du bara in igen så blir du automatiskt aktiverad.
 • Hur anmäler man sig i bostadskön?
  Du anmäler dig via vår hemsida genom att fylla i formuläret för intresseanmälan.
 • Hur lång är väntetiden?
  Väntetiden är varierande beroende på dina önskemål och vilket område du vill bo i. Under vissa förutsättningar kan du få förtur enligt våra förtursregler.
 • Finns det några lediga lägenheter?
  Alla lägenheter presenteras på vår webbplats. Du får själv bevaka detta och anmäla intresse,detta gör du också på webbplatsen.